Boka tid!

Vaccination mot Hepatit B

Hepatit B smittar vid blod och andra kroppsvätskor, t.ex. vid sexuella kontakter, tatuering med begagnade nålar och förorenad sjukvård. Reser du mycket kanske du bör vaccinera dig.

Risk för att smittas av hepatit B

Hepatit B smittar via blod och andra kroppsvätskor

Du kan bli smittad av Hepatit B exempelvis vid sexuella kontakter, piercing, tatuering och förorenad sjukvård. Även mycket små mängder infekterat blod eller kroppsvätskor kan orsaka Hepatit B, t.ex. om du använder eller sticker dig på en begagnad spruta.

Symtom på sjukdomen

Efter att du blivit smittad av Hepatit B tar det två till sex månader innan du blir sjuk. Du är smittsam ca sex veckor innan de första sjukdomstecknen visar sig och 3 till 6 månader efter. Ibland kan du också smitta längre tider efter att du känner sig frisk. De flesta går igenom tre faser av sjukdomen:

  • Fas 1: Influensaliknande symtom, som t.ex. feber, trötthet, allmän värk i kroppen. Fasen varar några dagar upptill en vecka.
  • Fas 2: Illamående, och har ingen aptit, eventuellt kräks. Fasen pågår något dygn upp till en vecka.
  • Fas 3: Gul hud och avföringen blir vitaktig och påminner om kitt, urinen är mörkt färgad.

Symtomen på Hepatit B beror på att levern inte kan bryta ner vissa ämnen lika effektivt längre som t.ex. alkohol, läkemedel. Levern kan inte heller rensa bort vissa ämnen lika effektivt längre som t.ex. alkohol, läkemedel. Levern kan inte heller rensa bort ett gulfärgat ämne, bilirubin ur kroppen, vilket gör att huden blir gulaktig och ögonvitor bli gulaktiga.

De flesta som drabbas av Hepatit B blir friska, med en del blir bärare av Hepatit B resten av livet, så kallad kronisk Hepatit B. Då är du smittsam livet ut. Barn under 5 år får sällan symtom och bara ca hälften av alla vuxna får symtom. Eftersom du kan bära på smittan utan att veta om det, är risken stor att smittan sprids vidare. Spädbarn och mindre barn löper störst risk att få kronisk Hepatit B. Kronisk Hepatit kan ge allvarliga skador, som t.ex. skrumplever, levercancer.

Hepatit virus
Resa till Afrika, hepatit

Vem behöver vaccinera sig mot Hepatit B?

I vissa delar av världen som Afrika och Asien är Hepatit B en vanligt förekommande infektion. Reser du till länder med hög smittorisk ofta eller under längre tider bör du vaccinera dig. Om du lever med någon med Hepatit B bör du också få en vaccination.

Så fungerar vaccinationen

Många landsting ger i dag vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Det bästa skyddet mot Hepatit B får du genom vaccination. Vaccinationen ges först 2 sprutor med ca 1 månads mellanrum, sedan en nr 3 efter ca 6 mån. 3 sprutor ger ett livslångt skydd mot Hepatit B.

Ofta ges ett kombinationsvaccin (Twinrix ) som skyddar både mot Hepatit A och B. Vaccinationsschemat för A och B ser likadant ut som det mot enbart Hepatit B.

Boka tid!