Boka tid!

Vaccination mot Hepatit A

Hepatit A är en sjukdom som orsakas av ett virus som ger en inflammation i levern. Om du reser mycket är det lätt att smittas av Hepatit A eftersom det ofta sprids via mat och dryck.

Vem bör vaccinera sig mot Hepatit A?

Hepatit A smittar oftast via mat och dryck

Viruset utsöndras ur kroppen med avföringen, och om den som är smittad inte tvättar händerna noga efter toalettbesök kan viruset överföras med mat och dryck, och smittan kan då spridas till andra människor som också äter av maten.

Hepatit A kan också spridas från avloppsvatten till annat vatten. I vatten kan viruset överleva länge och samlas i t.ex. ostron och musslor. Även färska och frusna bär är en vanlig smittkälla. Det kan t.ex. vara bär som hanterats av någon person med smitta eller bevattnats med förorenat vatten i länder där Hepatit A är vanligt.

Har du har mycket nära kroppskontakt med någon som har Hepatit A, till exempel vid sexuella kontakter, kan smittan överföras direkt från person till person.

Från det att du har smittats med Hepatit A tar det 2-6 veckor, tills det att symtom bryter ut. Den som är infekterad med Hepatit A smittar i ungefär två veckor före det att man blir sjuk till en vecka efter insjuknandet. Risken att smitta är som störst just när huden börjat bli gul.

Symptom på Hepatit A

Symtomen på Hepatit A kan variera mycket från person till person. Det finns tre faser som de flesta vuxna som drabbats av Hepatit A går igenom.

  • Fas 1 kännetecknas av huvudvärk, feber, trötthet, allmän värk i kroppen. Febern brukar gå över på några dygn.
  • Fas 2 kännetecknas av aptitlöshet, illamående, kräkningar oftast några dygn upptill en vecka.
  • Fas 3 kännetecknas av att huden och ögonvitorna blir gulfärgade. Avföringen kan vara ljus och urinen mörkerfärgad. Ofta känner du dig öm till höger i buken, strax under revbenen efter som leven svullnar upp. Klåda på huden och smärta i leder är också vanligt.

Men det finns även de som inte blir gula och andra som inte får några symtom alls. Barn under fem år får sällan symtom, men barnet kan däremot föra Hepatit A vidare under den period som viruset kommer ut med avföringen.

Behandling av sjukdomen

Oftast läker Hepatit A ut inom någon eller några veckor. De känner dig trött både fysiskt och psykiskt en lång tid efter att du har varit sjuk i Hepatit A. Det kan ta flera månader innan du känner sig frisk helt och hållet. Sjukskrivning några veckor är vanligt.

Har du någon annan leversjukdom som t.ex. kronisk Hepatit B, Hepatit C, alkoholcirros är det extra viktigt att vaccinera dig mot Hepatit A, då du löper en ökad risk att bli allvarligt sjuk om du drabbas.

Det finns ingen särskild behandling mot hepatit A, utan sjukdomen läker ut av sig själv. Men om du misstänker smitta kan vaccination eller en injektion med gammaglobulin hindra att infektionen bryter ut. Ett vaccin stimulerar kroppen att börja producera antikroppar (skydd mot smittoämnet). Antikropparna skapar också ett minne hos immunförsvaret som reagerar och skyddar om man utsätts för smittämnet igen. Om du istället för vaccin får immunoglobulin innebär det att kroppen tillförs färdigt skydd (antikroppar som utvunnits ur blod från andra). Antikropparna har en begränsad hållbarhet, endast några månader, och inget "minne" kvarstår för framtiden.

Hepatit-virus
Resevaccin resa till Afrika

Vem bör vaccinera sig mot Hepatit A?

Du bör ta en vaccination mot Hepatit A om du reser till ett område med hög smittrisk, t.ex. Asien, Sydamerika, Afrika, Mellanöstern eller Östeuropa. Det är också bra att vaccinera dig om du lever tillsammans med eller har nära kontakt med någon som är sjuk. En vaccination eller behandling immunglobulin med kan då vara en bra förebyggande behandling.

Så fungerar vaccinationen

Vaccin mot Hepatit A ges vid 2 tillfällen. Första dosen ger ett skydd i ca 1 år, andra dosen tas efter 6-12 månader efter dos nr 1 och ger ett långtidsskydd på minst i 30 år mot Hepatit A. Vaccinet är avdödat och innehåller kompletta virus för att stimulera antikroppar att bilda skydd mot Hepatit A. Biverkningar av vaccinet är lindriga och ovanliga. Det som kan förekomma är att man bli lite öm, rodnar eller svullnar där sprutan är given i huden.

Immunglobulin kan användas som förebyggande behandling upp till 2 veckor efter det att man blivit smittad av Hepatit A.

Det är alltid bra att vaccineras mot Hepatit A i god tid innan avresa, men Hepatit A-vaccin kan ges kort tid innan avresa också. Oftast ges vaccinet från ett års ålder.

Välkommen att beställa tid för din vaccination mot Hepatit A hos oss!

Boka tid!