Boka tid!

Skydda dig mot Influensa - vaccinering är det effektivaste sättet.

2021-10-24

Säsongsinfluensa drabbar årligen 5-12% av befolkningen och orsakar överdödlighet bland riskgrupper och hög sjukfrånvaro hos förvärvsarbetande.
Vaccinering är det effektivast sättet att skydda sig själv och andra mot influensan.
Välkommen att boka tid hos oss.

Boka tid!