Fästingvaccin (TBE)

Fästingvaccin skyddar dig mot TBE. Ett enda fästingbett kan ge TBE, fästingöverförd hjärninflammation. TBE är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar.

Vaccin mot TBE från fästingar

Någon behandling mot fästingöverförd hjärninflammation, TBE, finns inte. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE smitta förekommer.

Fästingvaccin och dosering

Vi använder beprövade fästingvaccin som getts i närmare 100 miljoner doser i Europa under årens lopp.
Vid normal vaccinering får du två doser med 1-3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5-12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd mot TBE måste du ta en påfyllnadsdos vart tredje till femte år.

Vem bör vaccinera sig mot TBE?

  • Personer som vill vaccinera sig, liksom föräldrar som vill vaccinera sina förskolebarn, behöver sällan avrådas eftersom biverkningar är ovanliga och även förskolebarn får ett gott vaccinationsskydd.
  • Resenärer som skall vistas i skog och mark på åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller östeuropa.
  • Personer som vistas i skog och mark med smittrisk.
  • Fast boende och sommarboende i särskilda riskområden.
    Till dig som är ute i skog och mark, vaccinera dig nu så du får ett bra skydd till nästa fästingsäsong.

Boka här!