Boka tid!

Fästingvaccin till barn

TBE kan drabba barn och vuxna, och har samma symtom. TBE kan ge bestående symptom som förlamning och koncentrationssvårigheter. Eftersom biverkningar av fästingvaccinet är ovanliga, rekommenderar vi familjer att vaccinera sina barn om ni vistas i riskområden.

Fästingvaccin till barn, TBE

TBE sprids med fästingar och är en virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation, eller hjärninflammation. De flesta som infekteras av TBE får lindriga besvär och mår bra efter ca 1 vecka, men en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation av smittan.

Symptom på att ditt barn blivit smittad av en fästing

Från det att barnet blivit smittad av en fästing som bär på TBE, tar det ca fyra till tio dagar tills sjukdomen bryter ut. Ibland kan det ta upp till en månad. De första symtomen på TBE är trötthet, muskelvärk, huvudvärk, feber. Dessa symtom varar upptill en vecka, sedan mår barnet ofta bra igen.

Hos 20-30% går in infektionen vidare till hjärnan och ger symtom som kräkningar, ljuskänslighet, svår huvudvärk, yrsel och hög feber.

Det finns inget bot mot TBE, utan det är endast symtomen som kan behandlas. Det man ta flera månader innan barnet blir friskt och ibland kan TBE ge bestående symtom som t.ex. förlamning, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och talsvårigheter.

Vem bör ge sitt barn fästingvaccin?

Vistas du och din familj i områden där TBE förekommer är det bra att vaccinera er allihop.

TBE-viruset finns främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kustremsor. Där inträffar de flesta fallen. TBE finns också i andra delar som kustområdet från Uppland ner till Kalmar, runt Vänen, Vätten, enstaka fall i Blekinge, Skåne och Västra Götaland. Den senaste 10-årsperioden har allt fler människor smittats av fästingar med TBE och det geografiska utbredningsområdet har ökat. Ungefär 200 personer insjuknar i TBE i Sverige varje år.

Så fungerar fästingvaccinet

Vaccination mot TBE ger ett bra skydd mot sjukdomen. Vaccin kan ges från 1 års ålder och ges med samma intervall som vuxna. Barnet får först en dos, sedan ytterligare en dos om 1-3 månader. 2 doser med färstingvaccin ger barnet ett skydd för säsongen. Dos 3 tas sedan efter 5-12 månader. Då är barnet färdig med grundvaccination mot TBE. För att hålla ett aktuellt skydd mot TBE måste man fylla på vart 3-5 år.

Små barn får fästingvaccinationen på framsida lår, större barn på överarmens utsida.

Ovanligt med biverkningar

Biverkningar av fästigvaccinet är ovanliga. Efter vaccinationen kan barnet bli lite öm, röd och svullen där vaccinationen är given. En del barn reagerar med allmän sjukdomskänsla och illamående. Barn kan ibland få feber i samband med vaccinationen.

Boka tid!